Lønnsoppgjøret 2020: Sentrale datoer

Her vil du finne sentrale datoer i årets lønnsoppgjør. Oversikten oppdateres fortløpende.

Oppdatert: 12. november 2020

Januar

9. Unios tariffseminar

Februar

17. TBU, foreløpig rapport

Mars

3. Unios inntektspolitiske konferanse

Som følge av den ekstraordinære samfunnssituasjonen, grunnet koronapandemien, tok partene i alle tariffområder pause i de pågående lønnsforhandlingene. Partene ble enige om at gjeldende hovedtariffavtaler videreføres og utløper uten oppsigelse 15. september 2020.

Juni

19. TBU: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020 – endelig rapport

August

12. TBU anslår konsumprisveksten til 1,4 prosent i 2020
25. Spekter: A-delsforhandlinger

September

1. Forhandlingsstart stat
3. Forhandlingsstart KS
3. Forhandlingsstart Oslo kommune
15. Forhandlingsfrist KS, stat og Oslo kommune
22.–23. Forhandlinger Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift)

Oktober

12.–14. Mekling stat
14. Meklingsfrist stat og Oslo kommune
15. Spekter: A2-forhandlinger områdene 10 og 13 for Norsk Sykepleierforbund
28.–29. Forhandlinger KA
29. Spekter: A2-forhandlinger områdene 10 og 13 for Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbundet

November

2. Forhandlinger KA
5. Spekter: Frist B-delsforhandlinger områdene 10, 11 og 13
10.–12. Forhandlinger HUK-området (Virke)

Desember

10.–11. Mekling KA