Unio søker seniorrådgiver

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har over 375 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Det norske maskinistforbund, Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Presteforeningen, Bibliotekarforbundet, Skatterevisorenes Forening og Det Norske Diakonforbund. Unios sekretariat ligger i Stortingsgata 2 i Oslo.

Vi ønsker en initiativrik og allsidig medarbeider til å løse spennende oppgaver innen:

• utdanningspolitikk
• forskningspolitikk
• kompetansepolitikk
• helsepolitikk

Stillingens innhold vil kunne tilpasses søkernes kvalifikasjoner og interesser.

Du må arbeide strategisk og operativt, og tåle et høyt arbeidstempo. Du bør dessuten ha god kjennskap til – og forståelse for – den politiske dagsordenen.

Som seniorrådgiver er du en sentral rådgiver for Unios ledelse innen ditt fagfelt. Du må i tillegg samarbeide godt med våre medlemsforbund og tillitsvalgte.

Jobben innebærer å delta på trepartsarenaer for utvikling av konkrete kompetansepolitiske tiltak, og å bidra til å utvikle en politikk for livslang læring som treffer Unios profesjonsgrupper. Det er også noe internasjonal representasjon.

Krav til kompetanse og egnethet

Vi søker etter en politisk interessert person med utdanning på masternivå og god kjennskap til norsk utdanningssektor, spesielt universitet og høyskole. Det er en fordel med kjennskap til helsesektoren / helsefaglige utdanninger og internasjonale prosesser og organisasjoner.

Vi ser etter en medarbeider som er omgjengelig og flink til å drive prosesser, og som er oppfinnsom, operativ og selvgående.

Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Unio tilbyr

Vi tilbyr en selvstendig og sentral stilling i en aktiv og engasjert organisasjon, trivelige kollegaer med høyt faglig nivå og konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

CV og søknad sendes til [email protected], senest 20. juni 2020.

Kontakt

Jon Olav Bjergene
sekretariatssjef i Unio

mobil: 951 79 573
[email protected]
www.unio.no