Søk etter resultater for: korona

Det er fortsatt streiker å støtte på nett

Unio er i streik for kunnskap og trygghet. En streik som på grunn av koronapandemien [...]

Kan bli streik i sykehusene – se streikeuttaket

Akkurat nå foregår innspurten av meklingen mellom Spekter og Unio. Dersom det ikke blir enighet [...]

Stor streikevilje

Streikeviljen er solid over hele landet, og engasjementet stort! I dag har streikende samlet seg [...]

Streikefare ved norske sykehus

Nå kan det bli streik også i sykehusene. 313 Unio-medlemmer, de fleste sykepleiere, er meldt [...]

Revidert budsjett: – Me må sikre den framtidige kompetansen

– Me treng fleire, målretta tiltak som treff utsette grupper av unge. Dei unge er [...]

Dei er Noregs uunnverlege

Dei har høg kompetanse og fagkunnskap, og er like viktige for verdiskapinga som verfta og [...]

Revidert budsjett: Konsumdrevet vekst

Arbeidsledigheten går svakt ned, sysselsettingen øker bare litt, næringsinvesteringene øker ikke etter kraftig nedgang i [...]

Unio-kongressen 2021: – Lønnsdannelse, bærekraft og klima og beredskap

Styret i Unio har valgt ut tre temaer som skal behandles i forkant av og [...]

Medbestemmelse og samarbeid i krisetider

Koronakrisa har satt den norske arbeidslivsmodellen og partssamarbeidet på prøve. Fafo har undersøkt hvordan tillitsvalgte [...]