Søk etter resultater for: korona

Langtidsplanen for forsking må sikre rekruttering og gode løns- og arbeidsvilkår for tilsette

Regjeringa uttrykkjer høge ambisjonar for norsk forsking og høgare utdanning i langtidsplanen for forsking. – [...]

Ut av pandemien

– Budsjettpolitikken må brukes aktivt for å skape nye arbeidsplasser og hindre at arbeidsledigheten etter [...]

Budsjett og valkamp

Krever satsing på klima, kunnskap og helse i statsbudsjettet

Forrige uke møttes regjeringen til budsjettkonferanse. Regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem 13. oktober. Unio [...]

Diskuterte Unios tillitsvalgtundersøkelse

Fafo har på oppdrag fra Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering  gjort en undersøkelse blant [...]

Ber studenter bruke stemmeretten for å sikre økt studiestøtte og bedre psykiske helse

I disse dager ruller Unio ut en kampanje på sosiale medier hvor unge og studenter [...]