Søk etter resultater for: korona

Utsetter forhandlingene om ny hovedavtale i KS

Unio kommune, KS og de andre forhandlingssammenslutningene er enige om at den avtalte forhandlingsprosessen for [...]

Vedtak om bedre beredskap på Unio-kongressen

Landets beredskap var ikke god nok da koronapandemien kom til Norge. Manglende samordning av beredskapsplaner [...]

Unio 20 år!

Forhandlinger om ny hovedavtale startet i dag

Arbeidstakerorganisasjonene har levert sine første krav til KS. Unio kommune krever bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet og tiltak som bidrar til et mer forpliktende partssamarbeid [...]

Helse-pensjonistene kan jobbe uten avkorting

Som en følge av koronapandemien er det i dag en unntaksregel som gjør det mulig [...]

Unio med klimakrav i forhandlingene om reiseregulativet

Hovedorganisasjonen Unio løfter nå en rekke grønne krav inn i forhandlingene om Statens reiseregulativ. Kravene [...]

Opp med studiestøtta

Høring av endringer i smittevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 10. september 2021 på høring forslag om å forlenge hjemlene i [...]