Søk etter resultater for: korona

Utvidede rammer for overtid i Oslo kommune

Unio har inngått en avtale med Oslo kommune om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse [...]

Avtaler på KA-området videreføres

Situasjonen med spredning av koronaviruset har blant annet ført til at frontfagsforhandlingene er utsatt til [...]

Partene tar ansvar i denne situasjonen

KS og alle forbund er enige om avtale om unntak fra arbeidsmiljølovens kap 10 i [...]

Lønnsoppgjøret for Spekter-virksomheter utsettes

Som følge av at frontfagsoppgjøret nå er utsatt som en konsekvens av korona-utbruddet, vil de [...]

Hovedtariffoppgjøret i KS Bedrift for konkurranseutsatte bedrifter er utsatt

Som følge av den akutte samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av frontfagsoppgjøret, [...]

Europeisk fagbevegelse i krise-beredskap

Arbeidslivet i Europa er i den største krisen siden finanskrisen. Fagbevegelsen i Europa er i [...]

Ansetter 300–400 flere politifolk

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland ber Politidirektoratet ansette 300–400 ekstra politifolk. Bemanningen styrkes på grunn [...]

Midlertidig avtale om arbeidstid i staten

I staten er det inngått en midlertidig avtaler om hviletid, kjernetid og overtid. Situasjonen rundt [...]

Utvidede rammer for overtidsarbeid for sykepleiere

Det inngås midlertidige avtaler for sykepleierne på grunn av koronakrisen. Også for andre grupper blir [...]

Lønnsavtalene i kommunene videreføres, oppgjøret får ny frist

Avtaler om lønns- og arbeidsvillkår i KS-området videreføres til 15. september i år. Når forhandlingene [...]