Søk etter resultater for: korona

Regjeringen undervurderer kostnadene av koronakrisen for kommunene

– Regjeringen undervurderer utgiftsøkningene og inntektsbortfall ved smittesituasjonen og overvurderer innsparingen på grunn av lav [...]

Minnedag for arbeidstakerne som kjemper mot korona

I dag er Workers Memorial Day – Arbeidernes internasjonale minnedag. I år minnes vi spesielt [...]

Høring – forlengelse av varigheten av koronaloven

Justis- og beredskapsdepartementet spør i høringsnotat av 1. april d.å. om høringsinstansenes syn på om [...]

Dette mener Unio om at koronaloven får lengre varighet

– For Unio er det viktig at vi så snart som mulig kan komme tilbake [...]

Det gir økonomisk trygghet for utsatte at koronasmitte kommer inn under yrkesskadereglene

Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i Folketrygden, så ansatte som smittes av koronaviruset på jobb sikres [...]

Utsatt trygdeoppgjør på grunn av koronasituasjonen

Trygdeoppgjøret utsettes til høsten på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av de andre lønnsoppgjørene. Virkningstidspunktet [...]

Statsråden har håndtert spørsmål om arbeidstid klokt i koronaepidemien

– Unio er glad for at statsråd Torbjørn Røe Isaksen har sett at partene tar [...]

– Vi trenger en aktiv finanspolitikk for å holde landet i gang etter koronakrisa

– Det vil være en alvorlig feil å ikke bruke offentlig sektor aktivt i kampen [...]

Hvordan påvirker koronasituasjonen studiene?

Elever og studentene var blant de første til å oppleve unntakssituasjonen. Vi har samlet en [...]