Forstørrelsesglass over paragraftegn

RETTSLIGE ENDRINGER I ARBEIDSLIVET

På denne siden finner du nasjonale og internasjonale nyheter om rettslige endringer i arbeidslivet. Vi vil ha et spesielt fokus på de forpliktelser Norge har gjennom EØS-avtalen til å innføre EU-direktiver som gjelder det indre marked i norsk rett.

I boksene under finner du informasjon om temaene varsling, minstelønn og forutsigbare arbeidsforhold.

Henrik Dahle
fagsjef og advokat

send e-post

 908 91 495