Profesjonenes rolle i rettferdig omstilling

Unios arrangement for dag null på Bærekraftskonferansen i Bergen – 2023 SDG Conference Bergen.

Tid: onsdag 8. februar 2023 kl. 14.30–16.00

Digitalt arrangement i regi av Unio, Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og Forskerforbundet.

Arrangementet blir strømmet her

Med forbehold om endringer.

Den sjette nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) avholdes 8.–10. februar 2023. Her møter universitets- og høyskolesektoren i Norge beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv, fagbevegelse og andre for et kritisk blikk på hvordan sektoren skal jobbe med bærekraftsmålene.

Bærekraftskonferansen i Bergen er gratis. Du kan melde deg på her

Program

14.30–14.50:

Rettferdig omstilling i arbeidslivet og forskningsprosjektet Include

Professor David Jordhus-Lier

14.50–15.10:

Potensialet i partssamarbeidet

Forsker Arnhild Bie-Drivdal

15.10–16.00:

Paneldebatt/kommentarrunde

Gunn Karin Gjul, statssekretær KDD
Anne Romsaas, fagsjef i KS
Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet
Kirsten Brubakk, nestleder Norsk Sykepleierforbund
Kristian Mollestad, nestleder Forskerforbundet