Profesjonene og bærekraftsmålene

Unios arrangement for dag null på den fjerde Bærekraftskonferansen i Bergen – 2021 SDG Conference Bergen.

Tid: onsdag 10. februar 2021 kl. 15.30–16.45

Digitalt arrangement i regi av Unio, Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og Forskerforbundet. Presentasjon av foreløpige forskningsfunn av Fafo-forskere med påfølgende innlegg og debatt med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og Unio-forbund.

Arrangementet blir strømmet på Facebook fra kl. 15.25 (sendingen begynner kl. 15.30).

Gå inn på https://www.facebook.com/events/2502052066765003/

Med forbehold om endringer.

Den fjerde nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) avholdes 10.–12. februar 2021. Her møter universitets- og høyskolesektoren i Norge beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv, fagbevegelse og andre for et kritisk blikk på hvordan sektoren skal jobbe med bærekraftsmålene.

Program

15.30–15.35:

Kort introduksjon

Programleder og moderator Robert Kippe

15.35–15.50:

Presentasjon av foreløpige forskningsfunn

Fafo-forsker Åge Arild Tiltnes

15.50–16.00:

Refleksjoner over forskningsfunn

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)

16.00–16.10:

Om foreløpige funn i undersøkelsen

Steffen Handal (leder i Utdanningsforbundet), Silje Naustvik (nestleder i Norsk Sykepleierforbund) og Kristin Dæhli (nestleder i Forskerforbundet)

16.10–16.45:

Samtale

Moderator Robert Kippe, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og forbundene