Unio markerer Pride

Det blir ikke Pride-fest i Oslos gater i 2020. Festen og protesten er lagt til nettet. Unio markerer Pride 19.–28. juni.

Det er mange grunner til å markere Pride, men i år er det antakelig ekstra viktig.

– I en tid med isolasjon og uro, trenger vi å støtte oss til årets Pride-budskap «Kjærlighet overalt, uansett!», sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Fagorganisering er et virkemiddel for makt og innflytelse, basert på solidaritet, demokrati og likeverdighet. Dette forplikter. Likestilling står sentralt i Unios politikk. Kjønnslikestilling har stått sentralt, men Unios likestillingspolitikk favner bredere. Retten til å være den du er og rett til et arbeidsliv fritt for diskriminering er en kampsak for Unio nasjonalt og internasjonalt.

– Unio markerer Pride fordi arrangementet treffer Unio og fagbevegelsens kjerneverdier. Pride viser mangfoldet og Unio er opptatt av å spre kunnskap om hvordan vi ivaretar mangfold og LHBTI-rettigheter i arbeidslivet, sier Ragnhild Lied.

Delta på digitalt frokostmøte

Unio har invitert leder av Rosa kompetanse arbeidsliv, Mathias Holst, til å snakke om kjønn, seksualitet, identitet og normer i arbeidslivet 23. juni klokken 09.00–09.45. Etter innledningen vil det være mulig å stille spørsmål. Møtet er åpent for alle og det er gratis å delta.

Påmelding finner du her

Unio med ny Pride-film

Arbeidslivet er viktig for likestilling og mangfold. Et utvalg av våre medlemmer forteller hvorfor i denne filmen, som også finnes med engelsk tekst.