Presentasjonene fra Unios utdanningskonferanse 2022

Unios utdanningskonferanse fant sted på Scandic St. Olavs plass 29. og 30. mars. Her er presentasjonene fra konferansen samlet.

29. mars:

Finansiering av høyere utdanning
Siri Hatlen, leder av finansieringsutvalget

Utdanning for omstilling – økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning
Tove Lyngra, utredningsleder i Kunnskapsdepartementet

Praksis i utdanningene – hva snakker vi egentlig om?
Elisabeth Hovdhaugen, forsker, NIFU

Arbeidslivsportalen
Jøran Indseth, prosjektleder, Sikt

Kompetansereformen – hva innebærer det for høyere utdanning?
Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Regional kompetanseutvikling og UHs rolle
Børre Krudtå, divisjonsdirektør i Troms og Finnmark fylkeskommune

30. mars:

Tidsbruk i høyere utdanning – resultater fra underviser- og tidsbruksundersøkelsen
Stein Erik Lid, assisterende avdelingsdirektør i NOKUT

Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning
Lene Korseberg, forsker, NIFU

Rett tilbake til før-pandemisk undervisning, eller?
Patric Wallin, førsteamanuensis, NTNU

Hjemmekontorets gleder og utfordringer
Henrik Dahle, fagsjef og advokat, Unio

 Se opptak av dag 1 her: