Personvernerklæring

Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan Unio samler inn, behandler og sikrer personopplysningene dine.

1. Behandlingsansvarlig

Ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine er:

Unio ved sekretariatssjef Jon Olav Bjergene
Stortingsgata 2
0158 Oslo

[email protected]
tlf. 22 70 88 50

Vårt personvernombud er:

Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage, Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

[email protected]
tlf. 52 70 10 30 (sentralbord) / 41 54 92 44 (mobil)

2. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi samler inn opplysninger du selv gir til oss. Slike personopplysninger er frivillig å oppgi og du kan når som helst be om at opplysningene blir slettet. 

Vi mottar også enkelte opplysninger fra tredjeparter, for eksempel fra våre medlemsforbund (jf. punkt 7).

Opplysninger du selv gir til oss
Vi lagrer opplysninger når du kontakter oss, enten ved å sende oss en epost, registrerer deg i forbindelse med et seminar/kurs eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenestene slik at vi kan svare på dine spørsmål. Vi lagrer også opplysninger som du selv registrerer i søknadskjema, kommentarfelt eller lignende på våre nettsider og sosiale medier.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene
Informasjonen som samles inn kan deles opp i følgende typer:

 • Informasjon om din enhet og internett-tilkobling
  Gjennom tekniske logger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, for eksempel operativsystem, enhetsprodusent, nettleserversjon og informasjonskapsler.
 • Informasjon om hvordan du bruker tjenestene
  Vi samler informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort, hvor lenge en side var åpen i skjermen din, hvordan du navigerer på siden, eventuelle nettsteder du besøkte før du kom til våre sider og hvilke funksjoner du har brukt på siden. Vi bruker denne informasjonen blant annet til å forbedre våre tjenester.
 • Informasjonskapsler/cookies og annet innhold som lagres lokalt
  Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. Se vår oversikt over bruk av informasjonskapsler nedenfor.

3. Hvem deler vi opplysningene med?

Dine opplysninger vil kun deles med andre der det er relevant for formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Under streikeplanlegging deler vi kontaktopplysninger om medlemmer aktuelle for streikeuttak med de som er ansvarlige for å organisere og gjennomføre streiken (jf. punkt 7). Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre dette er avtalt særskilt med deg.

Vi inngår avtaler med dem vi deler opplysninger med som begrenser adgangen til bruk av opplysningene og fastsetter forpliktelser til å følge gjeldende  personvernlovgivning.

Offentlige myndigheter
Dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

4. Hvordan beskyttes personopplysningene dine?

Vi iverksetter nødvendige juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene dine mot å bli manipulert, gå tapt, bli ødelagt eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner oppdateres i  takt med at teknikken utvikles og forbedres.

5. Sosiale medier

Du kan følge Unio på sosiale medier, for øyeblikket Facebook, Instagram og Twitter. På disse kontoene har vi bare ansvar for eventuelle personopplysninger som vi selv publiserer eller kan påvirke publiseringen av.

Personvernerklæringene for ovennevnte sosiale medier finner du her:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

https://twitter.com/en/privacy

6. Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Informasjonskapsler/cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, og innhenter blant annet informasjon om nettleser, oppløsning og operativsystem hos brukerne. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i  tjenesten.

Unio bruker informasjonskapsler for å tilpasse innhold på nettsiden og analysere hvordan den brukes av de besøkende. For å samle inn informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker cookies som logger deler av brukernes IP-adresse, og gir informasjon om den enkelte brukers  bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er:

 • hvor mange som besøker de ulike sidene
 • hvilke nettsteder / sosiale medier brukerne kommer fra
 • hvilket ord det søkes mest på
 • hvilke nettlesere som benyttes

Vi har aktivert IP-anonymisering i Google Analytics. For besøkende på vårt nettsted betyr det at siste del av deres IP-adresse maskeres slik at adressen ikke angir brukerens lokasjon. Den del av IP-adressen som lagres, kan dermed ikke knyttes til en bestemt person.

Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i Irland. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Ved å endre innstillingene på din datamaskin kan du forhindre bruk av cookies. Du kan også slette cookies på maskinen din manuelt etter å ha besøkt et nettsted.

7. Behandling av medlemsopplysninger som ledd i konfliktberedskap (streikeplanlegging)

Unio er en hovedsammenslutning for universitets- og høyskoleutdannede, og har for tiden følgende medlemsforbund:

 • Utdanningsforbundet
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Forskerforbundet
 • Politiets Fellesforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Det norske maskinistforbund
 • Akademikerforbundet
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Radiografforbund
 • Presteforeningen
 • Bibliotekarforbundet
 • Norsk Tannpleierforening
 • Skatterevisorenes Forening
 • Det Norske Diakonforbund

Unio samordner og organiserer lønnsforhandlinger for nevnte forbund på seks tariffområder. Som ledd i konfliktberedskap til tariffoppgjør sender  medlemsforbundene lister over egne medlemmer til Unio (navn, mobil, e- postadresse og fagforeningstilhørighet/-nummer). Dette gjelder kun  tariffområder aktuelle for streikeuttak. For medlemmer som senere besluttes tatt  ut i streik, mottar Unio også lønnsopplysninger.

Unio videredeler medlemsopplysningene med aktuelt konfliktberedskapsutvalg, som planlegger nærmere streikeuttak. Utvalget kan bestå av personer med  samme organisasjonstilknytning som medlemmet (den registrerte), eller personer fra annet Unio-forbund. Opplysningene er kun tilgjengelig for personer med roller i streikeberedskapen.

Unio mottar, behandler og deler disse medlemsopplysningene i konfliktberedskapssystemet KBS. Unio og Unios medlemsforbund (til enhver tid) er felles behandlingsansvarlige for behandlingen i KBS. Ansvarsfordelingen er beskrevet i avtale om felles behandlingsansvar.

For noen operasjoner i KBS opptrer Unio som databehandler for medlemsforbundene. Unio og medlemsforbundene har derfor i tillegg inngått databehandleravtaler som regulerer dette.

KBS driftes av Politiets Fellesforbund, og Unio har inngått databehandleravtale med Politiets Fellesforbund om dette.

Ved varsel om plassoppsigelse (streik) videredeler Unio opplysningene også med arbeidsgiver og arbeidsgiverorganisasjon. Dette skjer per kryptert e-post (Outlook).

Som ledd i streikeplanlegging og -gjennomføring kan Unio sende ut meldinger til forbundsmedlemmer per SMS og/eller e-post. Til dette benyttes leverandørene Link Mobility (SMS-løsning) og SMTP2GO (utsendelse av e-post). Unio har inngått databehandleravtaler med disse.

Medlemsopplysningene lagres kun i konfliktperioden, og slettes fra KBS straks konflikten er avsluttet.

Opplysninger om fagforeningsmedlemskap er «særlige» personopplysninger,  med ekstra strenge krav til grunnlag og behandling. Behandlingen av  medlemsopplysningene gjennom KBS, anses imidlertid å ligge helt i kjernen av Unios formål som hovedsammenslutning og er en nødvendig og berettiget følge av dette.

Formålet med Unios mottak og behandling av nevnte medlemsopplysninger er streikeplanlegging, og å fremme medlemsforbundenes og deres  enkeltmedlemmers interesser i forhandlingene. Opplysningene brukes ikke til  andre formål.

8. Behandlingsgrunnlag

Unio har følgende rettslige grunnlag for behandlingen:

Personvernforordningen («GDPR»):
o Artikkel 6 nr. 1 b) Oppfylle en avtale
o Artikkel 6 nr. 1 f) Nødvendig, berettiget interesse
o Artikkel 9 nr. 2 b) Nødvendig… for å utøve sine særlige rettigheter på området arbeidsrett, trygderett og sosialrett, jf. også henholdsvis

Arbeidstvistloven § 15 (2) jf. § 1 c) og Hovedavtalen i staten § 47 nr. 2 jf. § 14 (om varsel om plassoppsigelse) samt lov om offentlige tjenestetvister § 3 (om hovedsammenslutningenes forhandlingsrett).

 

Oppdatert 04.04.2023