Unios utdanningskonferanse 2022

30. Mars 2022

09:00 / 13:00

Et arbeidsliv i endring stiller stadig høyere krav til arbeidstakere og til utdanningsinstitusjonene. Hvordan påvirker krav til finansiering, kvalitet, arbeidslivsrelevans og desentrale og fleksible tilbud våre høyere utdanningsinstitusjoner, og hva betyr en tillitsreform for våre yrkesgrupper? Unios utdanningspolitiske konferanse ser nærmere på noen av disse problemstillingene på årets konferanse.

Konferansen er gratis, og første dag er åpen for alle interesserte. Andre dag er kurs for Unio-forbundenes tillitsvalgte/medlemmer tilknyttet universitets- og høyskolesektoren. Tema er arbeidstid i høyere utdanning og arbeidslivet post-korona.

Se programmet