Unios likestillingspolitiske frokostseminar

8. Mars 2021

08:30 / 10:00

Kvinner i koronaens tid – hvordan hindre backlash?

Konferansier og musikalske innslag: Hilde Louise Asbjørnsen

Arrangementet strømmes.