Unio-konferansen 2021

Starter om


7. Desember 2021

11:30 / 22:00

Unio-konferansen 2021: 20 år for kunnskap, velferd og trygghet

Konferansen finner sted på Sundvolden Hotel tirsdag 7. og onsdag 8. desember 2021.

Les mer