Unio-konferansen 2021

Starter om


8. Desember 2021

09:00 / 12:00

Unio-konferansen 2021: 20 år for kunnskap, velferd og trygghet

Konferansen finner sted på Sundvolden Hotel tirsdag 7. og onsdag 8. desember 2021.

Les mer