Temamøte om EUs helseunion

24. Februar 2021

11:00 / 12:00

Hva slags «union» dreier det seg om og hvilken betydning har den for Norge?

EU har tatt initiativ til oppbygging av en helseunion som skal bidra til å styrke helsesikkerhet og helseberedskap i EU. Initiativet er knyttet til erfaringene med pandemien og forslagene skal bidra til at framtidige helsekriser skal kunne oppdages, forberedes og håndteres bedre. Forslagene innebærer en sterkere koordinering av EU-landenes helseberedskap.

Fra koronapandemien startet har vår nasjonale helseberedskap og responskapasitet vært knyttet til EU. Hva innebærer forslagene om helseunionen og hvordan innvirker forslagene for vår framtidige helsebedredskap? Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering har invitert helseråden ved Norges delegasjon til EU til å orientere om forslagene og svare på spørsmål.

Webinaret er åpent for tillitsvalgte og ansatte i Unio-forbundene. Påmelding og eventuelle spørsmål til [email protected] innen 23. februar kl. 12.00.