Styremøte i europeisk fagbevegelse (ETUC)

9. mars 2020 hele dagen

2. nestleder Kjetil Rekdal og internasjonal sekretær André Oktay Dahl deltar. Viktigste sak på dagsordenen er en muntlig redegjørelse om hva som skjer videre i fase to om eventuelt direktiv om minimumslønn.

Unio vil ellers engasjere seg i sak om pågående forhandlinger i WTO om e-commerce og spørsmål om beskyttelse av personvern.