Revidert nasjonalbudsjett 2021

11. Mai 2021

10:45

11. mai 2021 kl. 10.45 legger regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Finansminister Jan Tore Sanner presenterer budsjettet kl. 11.00