Styremøte i nordisk fagbevegelse (NFS)

21. April 2021

10:00 / 15:00

Dette er et digitalt møte.

Program

10.00–12.00: Styremøte
12.00–13.00: Lunsj
13.00–15.00: Fordypningstema: «Full sysselsetting etter pandemien – post korona-strategier»

 

Kontaktperson Unio: Liz Helgesen

NFS hjemmeside