Hvordan foregår samarbeidet om regional kompetanseutvikling?

24. Mars 2021

10:00 / 12:00

Unio inviterer tillitsvalgte i våre forbund til digitalt seminar onsdag 24. mars 2021 kl. 10.00–12.00.

Trøndelag, Vestland og Viken fylkeskommuner presenterer sine regionale kompetansefora – og det blir anledning til spørsmål og kommentarer til fylkeskommunene.