Forhandlingsinnspurt staten, KS og Oslo kommune

30. April 2021

Forhandlingsfrist er midnatt.