Fagdag om klima og bærekraft

31. Januar 2019

08:30 / 16:00

Sted: Unio, Stortingsgata 2, styrerommet i 5. etasje

Hvordan kan tillitsvalgte og medlemmer i Unio bidra til å redusere klimautslippene og sikre bærekraftig forbruk og produksjon? Hvilken kompetanse og kunnskap trenger profesjonene våre? Jobber vi tverrfaglig nok? Hvilke muligheter har vi til å påvirke?

Med dette som bakteppe arrangerer Unio torsdag 31. januar 2019 fagdag for tillitsvalgte og andre interesserte i forbundene om temaet «Klima og bærekraft – tillitsvalgtes og medlemmers rolle».

Last ned programmet