Fafo-frokost med lansering av Fafo-undersøkelse om profesjonene og bærekraftsmålene

11. November 2021

08:30 / 09:45

Sted: Fafos lokaler i Borggata 2 B

Fafo har på oppdrag fra Unio gjort en undersøkelse om profesjonene og bærekraftsmålene blant tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Arrangementet er et fysisk møte med lett servering, men sendes også digitalt.

Se seminaret