Digitalt temamøte om EUs arbeids- og sosialpolitikk

7. April 2021

09:00 / 10:00

Hvilke prosesser er på gang og hvilken betydning har det for Norge?

Denne våren skjer det mye på arbeids- og sosialfeltet i EU. Det dreier seg om initiativ og prosesser som antakelig vil ha relevans for norsk arbeidsliv. Unio har bedt Mona Næss, arbeids- og sosialråd ved Norges delegasjon til EU, om å orientere på saker som EU-direktiv for åpenhet om lønn, regulering av arbeidsrelasjoner i plattformøkonomien, regulering av rettigheten til å være frakoblet fra arbeidsrelaterte oppgaver utenfor arbeidstid, handlingsplan for et mer sosialt Europa og regulering av minstelønn m.m. Arbeidsråden orienterer også om hvordan norske myndigheter følger opp ulike prosesser. Det blir mulighet for spørsmål og dialog med innleder.

Innleder: Mona Næss, arbeids- og sosialråd ved Norges delegasjon til EU. Næss har ansvar for arbeidsmarkedspolitikk, fri bevegelse av arbeidstakere, arbeidsrett, helse/miljø/sikkerhet på arbeidsplassen, sosialpolitikk, koordinering av trygderettigheter, likestilling/ikke-diskriminering i arbeidslivet.

Påmelding og eventuelle spørsmål sendes til [email protected] innen 6. april kl. 12:00.

NB: Det sendes ut lenke til det digitale møtet etter påmeldingsfrist.

 

Les arbeidsrådens siste rapport fra arbeids- og sosialfeltet:
Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk. Halvårsrapport 2. halvår 2020.