Digitalt temamøte om EUs arbeids- og sosialpolitikk

28. Januar 2022

09:00 / 10:00

Hvilke prosesser er på gang og hvilken betydning har de for Norge?

Det skjer mye på arbeids- og sosialfeltet i EU. Det dreier seg om initiativ og prosesser som vil ha betydning for norsk arbeidsliv. Arbeidsråden ved den norske delegasjonen til EU orienterer om status på arbeids- og sosialfeltet. Etter innledningen er det mulig å stille spørsmål og/eller komme med innspill. Det er også mulig å sende inn spørsmål på forhånd. Møtet avholdes på Teams.

Innleder: Kristina Jullum Hagen, arbeids- og sosialråd ved Norges delegasjon til EU. Som arbeidsråd har hun ansvar for arbeidsmarkedspolitikk, fri bevegelse av arbeidstakere, arbeidsrett, helse/miljø/sikkerhet på arbeidsplassen, sosialpolitikk, koordinering av trygderettigheter, likestilling/ikke-diskriminering i arbeidslivet.

Møtet er åpent for ansatte og tillitsvalgte i Unios forbund. Påmelding og eventuelle spørsmål sendes til [email protected] innen 26. januar.

Det sendes ut Teams-lenke til møtet etter påmeldingsfrist.