Digitalt frokostmøte om private aktører i velferdsstaten

13. Januar 2021

09:00 / 10:00

Velferdstjenesteutvalget avleverte rapporten «Private aktører i velferdsstaten» 1. desember. Utvalgets arbeid berører problemstillinger som er sentrale for Unio. Vi inviterer derfor til digitalt frokostmøte om NOU-ens innhold onsdag 13. januar kl. 09.00–10.00.

Utvalgsleder Kåre Hagen har takket ja til å holde en innledning om funn, utfordringer og mulige tiltak som kommer fram i NOU-en. Etter Hagens innledning vil det være mulig å stille spørsmål.

Webinaret er åpent for tillitsvalgte og ansatte i Unio-forbundene. Påmelding til [email protected] innen 12. januar kl. 12.00.