Day Zero: Profesjonenes rolle i rettferdig omstilling

Starter om


8. Februar 2023

14:30 / 16:00

Unio skal også i år delta med et arrangement i forbindelse med den årlige Bærekraftskonferansen i Bergen, SDG Bergen 2023 og Day Zero.

Les mer