Arendalsuka 2021: Velferdsduellen – har vi råd til velferdstjenester der du bor i framtida?

17. August 2021

09:00 / 10:00

Arrangør: Unio
Sted: Strand Café (Unio-teltet)

Om arrangementet

Har vi råd til velferdstaten, slik en kjenner den, også om tjue og førti år? Har vi nok, kvalifiserte ansatte til et velferdsnivå og velferdstjenester som nå?

Med Kristin Clemet og Jo Thori Lind. Programleder er Erik Aasheim. Arrangementet strømmes.

Les mer