Arendalsuka 2021: Medbestemmelse i krisetid. Tillitsvalgtes rapport fra koronapandemien

19. August 2021

09:00 / 10:00

Arrangør: Unio
Sted: Strand Café (Unio-teltet)

Om arrangementet

Fafo har gjort vår undersøkelse. Den viser at pandemien har ført til en omfattende dugnadsinnsats for en rekke av Unios medlemmer i deres arbeidshverdag.

Tre av fire tillitsvalgte svarer at pandemien har ført til merarbeid for medlemmene. En ikke ubetydelig andel av disse har ikke blitt kompensert på noen måte for merarbeidet. Denne studien viser med stor tydelighet at pandemien har påvirket den selvopplevde helsa til Unios medlemmer.

Du møter Unio-leder Ragnhild Lied, Unio-nestleder og nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Silje Naustdal, og forskerne Sissel Trygstad og Rolf Andersen fra Fafo.

frokost serveres fra 08.30.

Les mer