Arendalsuka 2021: Hindrer lønnsmodellen nok lærere og sykepleiere på jobb der du bor?

17. August 2021

18:15 / 19:00

Arrangør: Unio
Sted: Strand Café (Unio-teltet)

Om arrangementet

Denne våren har Unio reist en viktig debatt om modellen for lønnsforhandlinger, frontfaget og de begrensinger det legger på muligheten for at offentlig ansatte med høyere utdanning kan forhandle opp lønnen.

Både ledende kommentatorer og politikere på Stortinget har også pekt på det Unio har problematisert i lang tid.

Lønningene for dem med høyere utdanning må kunne økes for å beholde og rekruttere ansatte i det offentlige og i kommunene der du bor. Det gjelder lærere, sykepleiere og mange andre høyere utdanningsgrupper. De som skal sikre oss morgendagens velferdstjenester.

Nå styres det mot underskudd på kvalifiserte lærere og sykepleiere.

Les mer