Arendalsuka 2021: Det du må vite før neste krise – lansering av koronarapport

18. August 2021

11:00 / 11:45

Arrangør: Unio
Sted: Strand Café (Unio-teltet)

Om arrangementet

Unio har i lang tid arbeidet med koronapandemien ut fra et faglig perspektiv, gjennom koronautvalget. Silje Naustvik, nestleder i Unio og leder av Unios koronautvalg, legger frem rapporten om erfaringer og anbefalinger på Arendalsuka.

Hva må til for å gjøre det bedre neste gang en krise rammer oss, om det er en pandemi eller annet? Hvordan skal vi få til en bedre beredskap i Norge?

Med:

Silje Naustvik, nestleder i Unio, nestleder i Norsk Sykepleierforbund og leder av Unios koronautvalg
Kjetil Rekdal, nestleder i Unio og i Politiets Fellesforbund
Politikere fra opposisjons- og regjeringspartier

Les mer