Arendalsuka 2021: Likestillingspolitikk – glemmer vi kvinneperspektivet?

18. August 2021

16:30 / 17:45

Arrangør: FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, Norges kvinnelobby, JURK – Juridisk rådgivning for kvinner, Norsk Kvinnesaksforening, Kvinnefronten, Norske Kvinners Sanitetsforening, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Unio, Norsk Sykepleierforbund, Landsorganisasjonen i Norge, Norges Kvinne- og familieforbund
Sted: Clarion Hotel Tyholmen (Sal B)

Om arrangementet

Foregår det i det hele tatt en politisk debatt om kvinners rettigheter og kjønnslikestilling – og hva handler den i så fall om?

På vegne av en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider i tråd med FNs kvinnekonvensjon og bærekraftmålene, vil vi invitere dere til rapportlanseringer og debatt om hvordan Norge lever opp til våre internasjonale forpliktelse om jenters og kvinners rettigheter.

Her vil det bli presentert to rapporter som vi har gått sammen om å få utarbeidet.

Les mer