Søk etter resultater for: korona

Advarer mot kjønnsblindhet i politikken

At vi tror vi er i mål med likestillingen, har gjort oss kjønnsblinde. Kvinneperspektivet blir [...]

Ny veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling

Arbeidslivet er i endring, og behovet for ny kompetanse og kompetanseutvikling øker. Godt partssamarbeid og [...]

Unio: Klokt å videreføre IA-avtalen

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. [...]

Gjennomslag for økt grunnrenteskatt

Regjeringen øker grunnrenteskatten for vannkraft og vil innføre ny grunnrenteskatt for havbruk og landbasert vindkraft. [...]

Forhøyet timesats på pensjonistlønn

Unio og de andre partene i KS-området er enige om en ny avtale om arbeid [...]

Flere endringer og føringer i revidert budsjett 2022

AP, SP og SV la fram avtalen om RNB i dag tidlig. SV har flyttet [...]

Full fart i norsk økonomi, men lite penger til kommunene

Regjeringen foreslår at kommunesektoren neste år skal få en økning i de frie inntektene etter [...]

Stor nedgang i unge som vil bli barnehagelærer og sykepleier

Det er langt færre som ønsker å bli barnehagelærer og sykepleier. Særlig dramatisk er det [...]

No krev vi handling – intensivkapasiteten må opp!

– Alle visste at det ville komme ein pandemi, og alle visste at intensivkapasiteten var [...]

Høring – Etablering av et midlertidig kronetillegg til dagpenger til permitterte

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 11. mars 2022 på høring om etablering av et midlertidig kronetillegg [...]