Søk etter resultater for: korona

– Mye bra fra Klimautvalget 2050

Klimautvalget 2050 leverte i høst NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp — Veivalg for klimapolitikken [...]

Statsbudsjettet gir ikkje meir til studentane – Må auke studiestøtta til 1,5 G

Unio-leiar Ragnhild Lied og leiar i Unio-studentane, Kristoffer Andreas Haugen, er samde: – Ei auke [...]

Unios forhandlingssjef inn i regjeringsoppnevnt utvalg om frontfagsmodellen

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere om utviklingen i økonomien svekker [...]

Advarer mot kjønnsblindhet i politikken

At vi tror vi er i mål med likestillingen, har gjort oss kjønnsblinde. Kvinneperspektivet blir [...]

Ny veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling

Arbeidslivet er i endring, og behovet for ny kompetanse og kompetanseutvikling øker. Godt partssamarbeid og [...]

Unio: Klokt å videreføre IA-avtalen

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. [...]

Gjennomslag for økt grunnrenteskatt

Regjeringen øker grunnrenteskatten for vannkraft og vil innføre ny grunnrenteskatt for havbruk og landbasert vindkraft. [...]

Forhøyet timesats på pensjonistlønn

Unio og de andre partene i KS-området er enige om en ny avtale om arbeid [...]

Flere endringer og føringer i revidert budsjett 2022

AP, SP og SV la fram avtalen om RNB i dag tidlig. SV har flyttet [...]