Søk etter resultater for: korona

Unio Perspektiv om koronakrisen

De skriver om samhold og samfunnsforhold, om fag og verdier, og om hvordan deres medlemmer [...]

Korona unntakstilstand

– Norge er stengt ned. Korona har gitt unntakstilstand i norsk økonomi og helsevesen. Enten [...]

Koronalov til debatt

– At denne lovproposisjonen gjennomgås kritisk og møter debatt er helt på sin plass, sier [...]

Pensjonister som jobber med koronakrisen skal ikke tape pensjonen

KS og Unio, LO, YS og Akademikerne er enige om en forståelse av avlønning og [...]

Koronavirus

Stortinget utvider muligheten til å få omsorgspenger for barn som er hjemme i koronakrisen.

Stortinget utvider muligheten til å få omsorgspenger eller «sykt barn-penger» for foreldre som blir sendt [...]

– Mye bra fra Klimautvalget 2050

Klimautvalget 2050 leverte i høst NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp — Veivalg for klimapolitikken [...]