Søk etter resultater for: budsjett

Unio-studentene: – «Korona-studentene» er glemt i dette statsbudsjettet

Unio-studentene er ikke fornøyd med regjeringens forslag til budsjett. – Summen av den hverdagen studentene [...]

Unios kommentar til statsbudsjettet 2021

Nasjonalbudsjettet viser at arbeidsledigheten biter seg fast på et klart høyere nivå enn før nedstengningen. [...]

– Forslag til utslippsbudsjett må ligge i statsbudsjettet

Norge meldte i februar 2020 inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Nå skal utslippene reduseres [...]

Unios 10 krav til regjeringen før 2021-budsjettet

Unio krever at kommunesektorens frie inntekter i 2021 økes med 4 mrd. kroner ut over [...]

Statsbudsjettet 2020: Kommunene må styrkes

Fordi stadig flere kommuner oppfyller bemanningsnormen i barnehagen, foreslår regjeringen å trappe ned det midlertidige [...]

Revidert nasjonalbudsjett 2019: Konjunkturoppgangen fortsetter i moderat tempo

Regjeringen bruker flere milliarder flere oljekroner, til tross for at økonomien går bedre. Både økte petroleumsinvesteringer [...]

Unios krav til statsbudsjettet 2020: – ABE-reformen må avvikles

– Regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform må avvikles, sier Unio-leder Ragnhild Lied. – ABE-reformen har [...]

Drøftinger om statsbudsjettet 2020 vedrørende pensjonister

Unio har sendt innspill til regjeringen i forkant av statsbudsjettet 2020 med forslag som har [...]

Revidert budsjett: Ingen ambisjoner om lavere ledighetstall

– Regjeringen har små ambisjoner med tanke på å få de arbeidsledige i jobb. Norsk økonomi [...]

Sprikande budsjett