Søk etter resultater for: korona

Lang vei til heltid for sykepleier Larssen

Ellen Cathrine Larssen er hovedtillitsvalgt og en erfaren, medisinsk sykepleier på Stord sjukehus. Men ufrivillig [...]

Midlertidig avtale om arbeidstid i staten forlenget

I staten er den midlertidige avtalen om hviletid, kjernetid og overtid forlenget. Det er gjort [...]

Mot lavere lønnsvekst

Koronakrisen gjør at Statistisk sentralbyrå venter at lønnsveksten påvirkes mye i år. – Lønnsveksten vil [...]

Utsatte røntgenundersøkelser: Frykter alvorlige følger for kreftpasienter

Tiltak som lengre åpningstid på CT- og MR-labene er eneste mulighet dersom vi innen forsvarlig [...]

Bråstopp i økonomien og høy ledighet i flere år

Den økonomiske bråstoppen i hele verden har alle kjennetegn av en alvorlig etterspørselskrise. Norge rammes [...]

Flere søkere til høyere utdanning: – Trenger flere studieplasser

Flere ønsker å studere ved våre universiteter og høyskoler. – Det er ikke overraskende – [...]

Kompetansereformen «Lære hele livet»: – Viktig med fagutvikling arbeidslivet ut

Et hovedmål med  kompetansereformen «Lære hele livet» er å gå bort fra et system der [...]

Fellesskap funkar

Permitterte studenter får penger i ny ordning

Regjeringen sikrer kompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden. Det betyr at [...]