Søk etter resultater for: budsjett

– Ostehøvelprinsippet ødelegger satsingen på høyere utdanning

– Unio er fornøyd med at regjeringen fokuserer på utdanning, kunnskap og forskning. Men i [...]

Restart Dusteforbundet?

Lønn – som «norrmalt»

Unios klima-forslag vedtatt i dagens statsråd

I dag ble et teknisk beregningsutvalg for klima oppnevnt av Kongen i statsråd. Unio foreslo [...]

Fortsatt bekymret over svak sysselsettingsvekst

– Til tross for lysere utsikter for norsk økonomi er bedringen i arbeidsmarkedet svak, og både [...]

Future of Work – Teknologi og framtidstro for mennesket

I den nordiske fagforeningsbevegelsen er vi grunnleggende positive til ny teknologi, digitalisering og det dette [...]

Spørsmål og svar om kommuneoppgjøret 2018

Lurer du på noe om resultatet av lønnsforhandlingene i KS? Her er en samling relevante [...]

Unio kritisk til mer privatisering og anerkjenning av uorganiserte i arbeidslivet

I den ferske politiske plattformen til den blågrønne regjeringen står det at «regjeringen anerkjenner at [...]