Søk etter resultater for: budsjett

Unio krever endringer i finansiering av høyere utdanning og praksisstudier

– I dag er det dårlig sammenheng mellom utdanningenes kategorier for finansiering og de respektive [...]

Bekymret for Politihøgskolens uavhengige stilling

Representantskapet i Unio vedtok 2. desember en enstemmig politisk uttalelse hvor hovedorganisasjonen uttrykker bekymring for [...]

Tilbake på sporet?

Kutt i støtten for unge på arbeids- og avklaringspenger

Unio støtter regjeringens forslag om en forsterket oppfølging av unge som mottar arbeids- og avklaringspenger. [...]

– De høye forskningsambisjonene må følges opp

De høye ambisjonene regjeringen har for forskningen må følges opp med et fungerende finansieringssystem. Det [...]