Søk etter resultater for: budsjett

– Nødvendig satsing på forskning og høyere utdanning

– Det er bra at regjeringen øker bevilgningene til forskning, og at det er en [...]

ABE-reformen går ut over kvalitet og utdanning

Regjeringen viderefører det årlige «avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet» på 0,5 prosent i alle statlige virksomheter. Det [...]

Kommunene får 2 milliarder kroner i frie inntekter neste år, foreslår regjeringen

Regjeringen foreslår at de frie inntektene skal øke med 2 milliarder kroner, fordelt med 1,6 [...]

Pensjonstyveriet fortsetter – taper 1,1 milliarder kroner i årets forhandlinger

Alderspensjonistene vil tape 1,1 milliarder kroner i årets trygdeoppgjør. – Regjeringen Solberg tviholder på en [...]

TBU anslår lavere prisvekst

Den endelige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) er lagt fram i dag.  – [...]

Unio Podkast: det du bør vite om kommuneøkonomien på ni minutter

Hvorfor er regjeringen så mye mer optimistisk til kommuneøkonomien enn det kommunene er selv? Hva [...]

Regjeringen undervurderer kostnadene av koronakrisen for kommunene

– Regjeringen undervurderer utgiftsøkningene og inntektsbortfall ved smittesituasjonen og overvurderer innsparingen på grunn av lav [...]

Krever fullt fradrag for fagforeningskontingent

Koronakrisa har vist hvor avhengige vi er av hverandre, hvor avhengige vi er av en [...]

Stor usikkerhet det eneste sikre

Regjeringen er meget forsiktig med å anslå hvordan vi vil komme oss ut av krisa. [...]