Unios historie

Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede.

Unio er latin og betyr ”jeg forener”.

Unio ble stiftet 10. desember 2001. Den gang het Unio Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO). Norsk Lærerlag, Lærerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund gikk sammen om å danne UHO. På stiftelseskongressen ble Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund tatt opp som medlemmer.

Bakgrunnen for å danne en ny hovedorganisasjon var at flere store utdanningsgrupper i offentlig sektor sto uten tilknytning til en hovedorganisasjon. Samtidig var det viktig for forbundene at hovedorganisasjonen skulle være partipolitisk uavhengig.

Det Norske Diakonforbund ble tatt opp som medlem i 2002. I 2003 kom Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund (nå Akademikerforbundet) inn i fellesskapet.

På et ekstraordinært representantskapsmøte i 2005 ble Forskerforbundet og Presteforeningen tilsluttet. I den forbindelse endret organisasjonen navn til Unio.

Representantskapsmøtet i 2006 tok opp Skatterevisorenes Forening som medlem.

Representantskapsmøtet i 2012 tok opp Norsk Radiografforbund og Det norske maskinistforbund som medlemmer.

Representantskapsmøtet i 2016 vedtok å ta opp Bibliotekarforbundet som medlemmer.

Fra 1. januar 2022 ble Norsk Tannpleierforening tatt opp som medlem av Unio.

Unio har i dag om lag 400 000 medlemmer.

Unios sekretariat holder til i Stortingsgata 2.