Unio-studentene

Unio-studentene er et samarbeidsforum for studenter som tilhører Unios medlemsforbund.

Unio-studentene har som mål å være en aktiv deltaker i politiske saker som gjelder deres utdanning, utdanningskvaliteten og framtiden i offentlig sektor.

Unio-studentene gir råd og innspill til Unio i utdanningssaker, og forsøker fortløpende å være høringsinstans for utspill fra politisk nivå, noe som krever et godt samarbeid opp mot både Unio og de ulike medlemsorganisasjonene i Unio.

Ledelsen 2022–23

Sonja Tan Nguyen er valgt til ny leder for Unio-studentene for perioden august 2022 til august 2023. Ny nestleder er Daniel Tørresvoll Stabu.

Sonja er utdannet grunnskolelærer for 5.–10.trinn og holder nå på med master i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet. Hun er i tillegg nestleder for Pedagogstudentene.

Daniel er ferdig med sitt andre år som sykepleierstudent ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo. Han er også nestleder for NSF Student.

Studentmedlemskap i Unio-forbund

Som studentmedlem i et Unio-forbund

  • er det tillitsvalgte studenter som jobber for å fronte dine faglige interesser og meninger tilknyttet det studiet du går på.
  • er du en del av en fagorganisasjon som ivaretar dine rettigheter i det arbeidsfeltet du utdanner deg mot, og som kjemper for lønns- og arbeidsforhold som verdsetter utdanning og kompetanse.
  • er du en del av et stort faglig fellesskap der medlemsgruppene er kjernegruppene i Velferds-Norge.
  • har du muligheten til å delta på interessante kurs og konferanser i regi av Unio eller den enkelte medlemsorganisasjon.
  • har du tilgang på gunstige forsikringsordninger og andre medlemsfordeler.

Unio-studentene består av:

Siste nytt om Unio-studentene:

Sonja Tan Nguyen
leder

Daniel Tørresvoll Stabu
nestleder

Vedtekter for Unio-studentene