Kristoffer Andreas Haugen ble valgt til leder av Unio-studentene for 2023–24. Foto: Privat

Unio-studentene

Unio-studentene er et samarbeidsforum for studenter som tilhører Unios medlemsforbund.

Unio-studentene har som mål å være en aktiv deltaker i politiske saker som gjelder deres utdanning, utdanningskvaliteten og framtiden i offentlig sektor.

Unio-studentene gir råd og innspill til Unio i utdanningssaker, og forsøker fortløpende å være høringsinstans for utspill fra politisk nivå, noe som krever et godt samarbeid opp mot både Unio og de ulike medlemsorganisasjonene i Unio.

Ledelsen 2023–24

Ny leder i Unio-studentene heter Kristoffer Andreas Haugen. Han har fullført to års studier i sykepleie ved Universitetet i Stavanger. I tillegg er han nestleder i NSF Student.

Ny nestleder i Unio-studentene, Joanna Myhre, kommer fra Pedagogstudentene. Hun er ferdig utdannet lektor med fagene historie og engelsk fra Universitetet i Stavanger. I tillegg er hun student ved Universitetet i Oslo hvor hun tar norsk som andrespråk.

Studentmedlemskap i Unio-forbund

Som studentmedlem i et Unio-forbund

  • er det tillitsvalgte studenter som jobber for å fronte dine faglige interesser og meninger tilknyttet det studiet du går på.
  • er du en del av en fagorganisasjon som ivaretar dine rettigheter i det arbeidsfeltet du utdanner deg mot, og som kjemper for lønns- og arbeidsforhold som verdsetter utdanning og kompetanse.
  • er du en del av et stort faglig fellesskap der medlemsgruppene er kjernegruppene i Velferds-Norge.
  • har du muligheten til å delta på interessante kurs og konferanser i regi av Unio eller den enkelte medlemsorganisasjon.
  • har du tilgang på gunstige forsikringsordninger og andre medlemsfordeler.

Unio-studentene består av:

Siste nytt om Unio-studentene:

Kristoffer Andreas Haugen
leder

Joanna Myhre
nestleder

Vedtekter for Unio-studentene