Unio-studentene

Unio-studentene er et samarbeidsforum for studenter som tilhører Unios medlemsforbund.

Unio-studentene har som mål å være en aktiv deltaker i politiske saker som gjelder deres utdanning, utdanningskvaliteten og framtiden i offentlig sektor.

Unio-studentene gir råd og innspill til Unio i utdanningssaker, og forsøker fortløpende å være høringsinstans for utspill fra politisk nivå, noe som krever et godt samarbeid opp mot både Unio og de ulike medlemsorganisasjonene i Unio.

Ledelsen 2021–22

Sigrid Husøy Larsen er valgt til ny leder for Unio-studentene for perioden august 2021 til august 2022. Iril Myrvang Gjørv er valgt til ny nestleder.

Sigrid er nestleder for studentene i Norsk Sykepleierforbund. Hun er nylig ferdig utdannet sykepleier fra UiT. Iril er nestleder i Pedagogstudentene og er utdannet lærer for 8.–13. trinn fra UiO.

Bruk stemmeretten!

I forbindelse med årets stortingsvalg har Unio en kampanje på sosiale medier hvor unge og studenter oppfordres til å bruke stemmeretten, for å sikre økt studiestøtte og bedre psykisk helse blant studenter. Målet er også å øke valgdeltakelsen blant unge og studenter. Se filmen her:

Studentmedlemskap i Unio-forbund

Som studentmedlem i et Unio-forbund

  • er det tillitsvalgte studenter som jobber for å fronte dine faglige interesser og meninger tilknyttet det studiet du går på.
  • er du en del av en fagorganisasjon som ivaretar dine rettigheter i det arbeidsfeltet du utdanner deg mot, og som kjemper for lønns- og arbeidsforhold som verdsetter utdanning og kompetanse.
  • er du en del av et stort faglig fellesskap der medlemsgruppene er kjernegruppene i Velferds-Norge.
  • har du muligheten til å delta på interessante kurs og konferanser i regi av Unio eller den enkelte medlemsorganisasjon.
  • har du tilgang på gunstige forsikringsordninger og andre medlemsfordeler.

Unio-studentene består av:

Siste nytt om Unio-studentene:

Sigrid Husøy Larsen
leder

Iril Myrvang Gjørv
nestleder

Vedtekter for Unio-studentene