Unios styre

Unios styre fra 1.1.2022, vedtatt på Unio-kongressen 8. desember 2021.

Ragnhild Lied
leder

send e-post

900 18 028

Unio

Kai Øivind Brenden
1. nestleder

send e-post

908 65 362

Norsk Sykepleierforbund

Lars Reiersen
2. nestleder

send e-post

905 36 660

Politiets Fellesforbund

Geir Røsvoll
medlem

send e-post

454 54 033

Utdanningsforbundet

Ann Mari Milo Lorentzen
medlem

send e-post

918 19 806

Utdanningsforbundet

Thom Jambak
medlem

send e-post

996 47 815

Utdanningsforbundet

Lars Erik Wærstad
medlem

send e-post

950 59 992

Utdanningsforbundet

Lill Sverresdatter Larsen
medlem

Norsk Sykepleierforbund

Rune Hallingstad
medlem

send e-post

413 07 259

Norsk Sykepleierforbund

Guro Elisabeth Lind
medlem

send e-post

480 22 525

Forskerforbundet

Birgitte Olafsen
medlem

send e-post

922 58 445

Forskerforbundet

Unn Alma Skatvold
medlem

send e-post

980 18 822

Politiets Fellesforbund

Gerty Lund
medlem

send e-post

414 63 253

Norsk Fysioterapeutforbund

Hege-Merethe Bengtsson
medlem

send e-post

414 41 818

Det norske maskinistforbund

Mizanur Rahaman
medlem

send e-post

988 22 658

fellesordningen (Akademikerforbundet)

Tove Holst Skyer
medlem

send e-post

977 43 640

fellesordningen (Norsk Ergoterapeutforbund)

Observatører:

Bent Ronny Mikalsen
observatør

send e-post

913 14 088

Norsk Radiografforbund

Eva Klokkerud
observatør

send e-post

452 33 210

Presteforeningen

Ola Eiksund
observatør

send e-post

924 39 384

Bibliotekarforbundet

Ann-Elin Instebø
observatør

send e-post

928 27 484

Norsk Tannpleierforening

Odd Arne Kjellstadli
observatør

send e-post

970 59 550

Skatterevisorenes Forening

Kristoffer Andreas Haugen
observatør

send e-post

451 14 161

Unio-studentene