Unios styre

Unios styre fra 1.1.2022, vedtatt på Unio-kongressen 8. desember 2021.

Ragnhild Lied
leder

send e-post

900 18 028

Unio

Kai Øivind Brenden
1. nestleder

send e-post

908 65 362

Norsk Sykepleierforbund

Lars Reiersen
2. nestleder

send e-post

905 36 660

Politiets Fellesforbund

Leder Steffen Handal i Unio kommune

Steffen Handal
medlem

send e-post

416 15 848

Utdanningsforbundet

Terje Skyvulstad
medlem

send e-post

906 18 394

Utdanningsforbundet

Hege Elisabeth Valås
medlem

send e-post

974 04 099

Utdanningsforbundet

Lars Erik Wærstad
medlem

send e-post

950 59 992

Utdanningsforbundet

Lill Sverresdatter Larsen
medlem

send e-post

913 74 037

Norsk Sykepleierforbund

Rune Hallingstad
medlem

send e-post

413 07 259

Norsk Sykepleierforbund

Guro Elisabeth Lind
medlem

send e-post

480 22 525

Forskerforbundet

Birgitte Olafsen
medlem

send e-post

922 58 445

Forskerforbundet

Unn Alma Skatvold
medlem

send e-post

980 18 822

Politiets Fellesforbund

Gerty Lund
medlem

send e-post

414 63 253

Norsk Fysioterapeutforbund

Mizanur Rahaman
medlem

send e-post

988 22 658

fellesordningen (Akademikerforbundet)

Hege-Merethe Bengtsson
medlem

send e-post

414 41 818

fellesordningen (Det norske maskinistforbund)