Unio lanserer nye temasider om rettslige endringer i arbeidslivet

Arbeidslivet påvirkes i stadig større grad av utviklingen i EU og Europa. Unios nye temasider [...]

Ny utsettelse av særaldersforhandlingene

Partene i forhandlingene om alderspensjon til de som har særaldergrense er enige om å utsette [...]

Tariffkonferansen i Unio markerte starten på lønnsoppgjøret

Denne uken møttes tillitsvalgte i Unio på Fornebu for å utveksle tanker i fellesskap om [...]

Forhandlinger om pensjon for dem med særaldersgrenser er i gang igjen

Forhandlingsfristen for å få til ny alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense [...]

Meld deg på «kunnskap, samarbeid og tillit for bærekraft» 5. februar!

I forkant av den nasjonale bærekraftskonferansen på Universitet i Bergen 5.–7. februar inviterer Unio, sammen [...]

Frokostseminar om etablering av et nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID)

Fredag 24. januar arrangerer Unio frokostseminar om etablering av et nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID). Statens arbeidsmiljøinstitutt [...]

Unio krever endringer i finansiering av høyere utdanning og praksisstudier

– I dag er det dårlig sammenheng mellom utdanningenes kategorier for finansiering og de respektive [...]

Unios 10 krav til regjeringen før 2021-budsjettet

Unio krever at kommunesektorens frie inntekter i 2021 økes med 4 mrd. kroner ut over [...]

Viderefører hovedavtalen for kirken og kirkelige virksomheter

Partene vil videreføre hovedavtalen som nå i tariffområdet KA, kirken og kirkelige virksomheter, med tilleggsavtalen [...]

Rett til å fullføre, ikke bare gjennomføre videregående skole

Utvalget Ragnhild Lied har ledet, leverte i dag sin hovedinnstilling til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. [...]