Behov for bedre psykososialt regelverk i arbeidslivet

Unio og medlemsforbundene har sendt brev til regjeringen om behovet for bedre psykososialt regelverk i [...]

Gode lønns- og arbeidsvilkår gjør studiene attraktive

Unio deler regjeringens bekymring for rekrutteringen til profesjonsutdanningene. Men den kan ikke løses av utdanningsinstitusjonene [...]

Nytt felles forbund i kirken

Unio får et nytt forbund når prester, diakoner og undervisningsansatte danner et nytt felles profesjonsforbund. [...]

– Studielånet må bli billigere

– Det er ingen logikk i at huslånet i Husbanken er billigere enn studielånet i [...]

Bred markering for fred i Gaza foran Stortinget

Søndag 28. april kl. 14 skal det være en bred markering for fred i Gaza [...]

Høgare utdanning er ein sikker veg til jobb

Vi kan trygt friskmelde samfunnet frå mastersjuka, seier Unio-leiar Ragnhild Lied etter at resultata frå [...]

Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst 

I dag 22.04.24 startet lønnsforhandlingene i Oslo kommune. Unio krever reallønnsvekst gjennom sentrale lønnstillegg og [...]

Vil verdsette statsansatte med høyere utdanning

Statsansatte med høyere utdanning har over tid hatt beskjeden lønnsvekst. Samtidig sliter staten med å [...]

Høring – forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger

Forslaget fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) innebærer en forenkling av dagens regelverk, [...]

Aksjonerer for fagforeningsrettigheter og demokrati i Belarus

Sammen med den internasjonale fagorganisasjonen, ITUC, markerer Unio toårsdagen for massearrestasjon av belarusiske fagforeningskollegaer. Fagbevegelsen krever [...]