Unio fortsatt i forhandlinger med staten

Staten er i kveld kommet til enighet om en avtale med LO Stat, YS Stat [...]

Dette er Unios krav i kommuneoppgjøret

– Unio krever reallønnsvekst, en ramme over frontfaget og en prioritering av de som har [...]

Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst

I dag startet lønnsforhandlingene i Oslo kommune. Unio krever en høyere økonomisk ramme enn frontfaget [...]

– Også de med høyere utdanning må sikres reallønnsvekst

Lønnsforhandlingene i staten begynte i dag. – De med høyere utdanning i staten har hatt [...]

Unio Oslo kommune starter forhandlinger torsdag

Forhandlingene om årets tariffoppgjør i Oslo kommune starter torsdag 27. april klokken 10.00 i Oslo [...]

Færre vil bli lærar: – Kritisk for samfunnet

– Kvalifiserte lærarar er den viktigaste faktoren for barn og unges læring, vekst og trivsel. [...]

Enighet i de innledende forhandlingene

Unio og Spekter kom mandag ettermiddag til enighet i de innledende sentrale forhandlingene om årets [...]

Lønnsforhandlingene i Spekter i gang: Lønnen må sikre offentlig sektor livsnødvendig kompetanse

I dag gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør for Unios nesten 53 000 medlemmer i Spekter-området, de [...]

Oppstart i lønnsforhandlingene neste uke

Etter at noen av tarifformrådene fikk utsatt forhandlingsstart tidligere i uken på grunn av streiken, [...]

Høring – NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) sendte 19. januar 2023 NOU 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon – Arbeidsinnvandreres [...]