Forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon

7. februar starter forhandlingene om ny tjenestepensjon og AFP for ansatte i offentlig sektor. Forhandlingene [...]

Påmelding til Unios 8. mars-frokost

Programmet for årets 8. mars-frokost er klart. Temaet er seksuell trakassering på arbeidsplassen. Innlederne er [...]

Brudd i forhandlingene om reiseregulativene i staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Unio, LO Stat, YS Stat og Akademikerne brøt [...]

Overlevering av første rapport om Norges fremtidige kompetansebehov

Kompetansebehovsutvalget har i dag overlevert sin første rapport til Kunnskapsdepartementet. Rapporten har fått navnet Fremtidige [...]

Ny Hovedavtale i kommunesektoren

Unio kommune og de andre hovedsammenslutningene er enige med KS om å prolongere Hovedavtalen for [...]

Unio kritisk til mer privatisering og anerkjenning av uorganiserte i arbeidslivet

I den ferske politiske plattformen til den blågrønne regjeringen står det at «regjeringen anerkjenner at [...]

Arbeidslivets Klimauke sparket i gang

Arbeidslivets Klimauke ble innledet med et frokostseminar spekket med erfaringsutvekslinger og gode ideer. «Snakk om [...]

Høring om lovendring om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Kunnskapsdepartementet sendte 17. november 2017 på høring forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven § [...]

Årets første måneder preges av pensjonsforhandlinger

De reelle forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon mellom regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene [...]