For å lykkes med fremtiden må vi lære av fortiden

Hvordan skal nordisk fagbevegelse sammen sikre arbeidstakerne i et stadig mer digitalisert arbeidsliv? Spørsmålet dannet [...]

Lønnsoppgjøret i Oslo: Unio har levert økonomiske krav

I dag leverte Unio Oslo kommune det tredje kravet i årets lønnsoppgjør. Det inneholder økonomi. [...]

Høyesterett tar Norwegian-saken

I dag kom beskjeden: Norwegian-saken er sluppet inn til full behandling i Høyesterett. I januar [...]

Høring av NOU 2017: 17 På ein søndag?

NOU-en gjør rede for konsekvensene av å endre reguleringen av åpningstidene i varehandelen. Departementet ber [...]

Pensjonistene taper fjerde året på rad

Resultatet av årets trygdeoppgjør viser at pensjonistene taper fjerde året på rad. – Alderspensjonistene kan [...]

Endring i AML må bygge på kunnskap

I går gjennomførte Arbeids- og sosialkomiteen høring om endringer i arbeidsmiljøloven som omhandler fast og [...]

Unio kommune: Leverte økonomiske krav

Lønnsforhandlingene i KS-området fortsatte i dag. Unio kommune overleverte krav tre. Dette er de økonomiske [...]

Reiseregulativ i staten i nemnd

I dag starter prosederingen i særskilt nemnd knyttet til reiseregulativene i staten. I februar ble [...]

Mot storkonflikt i Danmark?

Den danske fagbevegelsen har varslet streik der de tar ut 100 000 ansatte i offentlig [...]

Lønnsoppgjøret 2018: Krav 2 fra Unio Oslo

Unio Oslo kommune leverte i dag et nytt krav i lønnsoppgjøret 2018. Kravet gjelder fellesbestemmelser [...]