Ny rapport: Det uorganiserte Norge

Under denne overskriften presenterer Klassekampen lørdag 10. februar en rapport som viser hvem de uorganiserte [...]

Forslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse

Flere av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter står bak et representantforslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig [...]

Bærekraft på dagsordenen i høyere utdanning

Universitetet i Bergen var arrangør for konferansen Kunnskap for en bedre framtid, der akademias rolle [...]

Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon starter i dag

I dag går startskuddet for de reelle forhandlingene om offentlig tjenestepensjon mellom regjeringen ved Arbeids- [...]

Forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon

7. februar starter forhandlingene om ny tjenestepensjon og AFP for ansatte i offentlig sektor. Forhandlingene [...]

Påmelding til Unios 8. mars-frokost

Programmet for årets 8. mars-frokost er klart. Temaet er seksuell trakassering på arbeidsplassen. Innlederne er [...]

Brudd i forhandlingene om reiseregulativene i staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Unio, LO Stat, YS Stat og Akademikerne brøt [...]

Overlevering av første rapport om Norges fremtidige kompetansebehov

Kompetansebehovsutvalget har i dag overlevert sin første rapport til Kunnskapsdepartementet. Rapporten har fått navnet Fremtidige [...]

Ny Hovedavtale i kommunesektoren

Unio kommune og de andre hovedsammenslutningene er enige med KS om å prolongere Hovedavtalen for [...]

Unio kritisk til mer privatisering og anerkjenning av uorganiserte i arbeidslivet

I den ferske politiske plattformen til den blågrønne regjeringen står det at «regjeringen anerkjenner at [...]